Hvordan skal advokater forholde seg til digitalisering og ny teknologi?

04 Dec 2017

I november hadde vi uvanlig stor aktivitet på legal tech-området i Norge. Det ble arrangert ikke bare én, men to konferanser med jus og teknologi som tema. Først ut var Digitaliseringskonferansen arrangert av Juristforbundet, etterfulgt av Future Lawyer som ble arrangert av Shifter i samarbeid med JUS. I løpet av til sammen to fulle konferansedager fikk vi høre fra profilerte tenkere innenfor legal tech som prof. Richard Susskind, prof. Erik Vermeulen, Chrissie Lightfoot og prof. Michele DeStefano, fra innovasjonsansvarlige i advokatfirmaer som Dentons (og rådgiver i Next Law Lab), Wiersholm, Hjort, Simonsen Vogt Wiig, Thommessen og Kluge, og det ble gitt eksempler på tekniske verktøy fra legal tech aktører som Lawbotics og BizBot.

Status på teknologi og jus i Norge

Så hvor langt har jus og teknologi kommet i Norge? Har «robotadvokatene» kommet, og er advokatene i ferd med å miste jobben?

Ikke helt enda. På kunstig intelligens siden skjer det fint lite, og selv om enkelte advokatfirma forsøker å teste ut maskinlæringsverktøy på due diligence prosesser, er det fortsatt en stund til vi har kunstig intelligens som gir oss rettsråd — i hvert fall i Norge.

Mitt inntrykk er at de fleste advokatselskaper er i utforskningsfasen for å kartlegge hvilke teknologverktøy som finnes og hvordan de skal brukes i firmaet. Men de innovasjonsansvarlige i de respektive firmaer er fortsatt relativt alene om å teste dem ut. Advokatfirmaenes forretningsmodell gir fortsatt ikke rom for å allokere verdifulle internressurser til å teste ut og bidra til innovasjon og teknologi.

Advokatene må forberede seg på at advokatrollen vil endres

Det er likevel helt klart at advokater og jurister vil bli påvirket av teknologi- og digitalisering. Kartlegging og testing av ny teknologi er uansett første steg for mental og aktiv forberedelse til hvordan advokatrollen vil endre seg fremover. Marie Bernard i Dentons pekte på underliggende teknologier og trender som vil innebære slike endringer, slik som «Uber’ization of law», kunstig intelligens og maskinlæring, Blockchain og open data.

Prof. Erik Vermeulen tror blant annet det kommer fem nye advokattyper, og at den hierarkiske modellen med advokatfullmektiger på topp, senioradvokater i midten og partnere på topp vil endre seg.

Fra prof. Erik Vermeulens foredrag «Welcome to a Digital World»

Kan innovasjon skje i advokatfirmaene?

Dersom man ønsker endring og innovasjon bør dette involvere alle ansatte i organisasjonen. For å skape innovasjon hevdet Marie Bernard at vi må skifte fra «Top-down Innovation» til «Entrepreneurial Innovation» for å lage en innovasjonskultur som inkluderer og bruker alle ansatte.

I mitt eget innlegg under Future Lawyer forklarte jeg hvorfor jeg måtte slutte som forretningsadvokat for å drive med innovasjon. Forretningsmodellen de fleste advokatfirma har i dag fører ikke til en villighet til å investere eller ta sjansen på å utforske ideer. Det er normalt høy usikkerhet rundt hvorvidt en ide vil bli et fordelaktig produkt tilslutt for et advokatfirma. Denne usikkerheten gjør at eierne av advokatfirmaet ikke har noen incentiver til å ta kortsiktig risiko. Mange partnere/eiere vil som følge av «naken inn, naken ut» forretningsmodellen ikke nødvendigvis være tilstede til å høste gevinsten av en slik investering. For at innovasjon skal skje, må hele forretningskulturen i et selskap støtte en kultur for fleksibilitet og innovasjon. Etter mitt syn er det få advokatfirma i Norge som har en slik forretningskultur, og derfor tror jeg heller ikke at innovasjonen vil bli drevet av de etablerte selskapene.

Eric Ries’ sitat i Forbes artikkel 17. oktober 2017 er beskrivende for hvilken kultur som må eksistere i et firma for å skape innovasjon:

Companies need to make sure they aren’t just saying they’re innovating, but actually doing it. That means more than just appointing someone to be the Head of Innovation, or starting an Innovation Lab, or even giving a few teams the space to try out some new things without fundamentally changing the systems that run the company.

Advokatfirmaene bør i stedet «Think Big, Start Small and Scale Fast»

Samtidig er det ikke gitt at alle advokatfirma skal gjøre som Dentons, som er majoritetsaksjonær i alle legal tech startupene i Nextlaw Labs, for å henge med på innovasjon og teknologiutviklingen. For mange advokatfirma vil det være tilstrekkelig å følge med på ny teknologi og være klar til å ta den i bruk når den kommer, for å forberede seg på den digitale transformasjonen. Niklas Larsson, CDO i Wiersholm, har følgende råd: «Think Big, Start Small, Scale Fast”. Vær ambisiøs og fokuser på klientenes problemer og ikke egne løsninger. Start med enkle bruksscenarioer.

Andre mener vi har veldig dårlig tid når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Prof. Erik Vermeulen mener vi ikke kan vente til blockchain er i daglig bruk om 5–10 år, men at det det haster med å starte og eksperimentere med en gang.

Prof. Erik Vermeulen under Future Lawyer konferansen

Nysgjerrighet og lærevillighet skaper nødvendig grobunn for endring

Så for å slutte der jeg startet — hvordan skal vi jurister forholde oss til teknologi og innovasjon fremover?

Mitt svar er at man må være nysgjerrig. Det er iboende i menneske at vi ikke omfavner forandring eller ting vi ikke forestår. Mennesker som jobber i det konservative advokatyrket er ikke noe unntak fra denne regelen. Teknologi er vanskelig å forstå for mange, og innebærer forandring. Min trøst er derfor at det vi ikke forstår — er kun fordi vi ikke har lært det enda.

Så om du vil lære mer, er du hjertelig velkommen til vår neste meetup for å få demo av legal tech produkter — og møte andre likesinnede jus og teknologi interesserte!

Meld deg på her.

Prof. Richard Susskind, forfatteren bak “End of Lawyers” og “Tomorrow’s Lawyers” er villig med på en “selfie” — stor stas for en Lawyer Turned Entrepreneur som hadde ham som inspirasjonskilde!