Merete Nygaard, CEO of Lexolve

Hvordan skal advokater forholde seg til digitalisering og ny teknologi?

04 Dec 2017
I november hadde vi uvanlig stor aktivitet på legal tech-området i Norge. Det ble arrangert ikke bare én, men to konferanser med jus og teknologi som tema. Først ut var Digitaliseringskonferansen arrangert av Juristforbundet, etterfulgt av Future Lawyer som ble arrangert av Shifter i samarbeid med JUS. I løpet av til sammen to fulle konferansedager… View Article